FANDOM


(Replaced content with "Hi loser.")
Line 1: Line 1:
Hi loser.
+
PK��� � � ! Ýü•7f� � � ��[Content_Types].xml ¢��(  � ´TËnÂ0�¼Wê?D¾V‰¡‡ªª��ú8¶H¥�`ì
  +
XõKöòúûn�DU�A*å�)YïÌììăÑÚšl 1iïJÖ/z,�'½ÒnV²ÉK~ϲ„Â)a¼ƒ’m ±Ñðúj0Ù�H�u»T²9bxà<É9X‘
  +
�ÀQ¥òÑ
  +
¤×8ãAÈO1�~ÛëÝqé�‚Ã�k�6�<A%��³ç5}Þ*‰`�Ë�·�k®’‰�Œ–�I)_:õƒ%ß1�ÔÙœIs�Ò
  +
É`ü C]9N°ë{#k¢VEÄWaI�_ù¨¸òrai†¢�æ€N_UZBÛ_£…è%¤Dž[S´�+´Ûë?ª#áÆ@ú�[Ü.zÒ9Ž>$N{9›�êÍ+P9Y� ¢†vuÇG�D²ì�ÃÆoR€”wàͳ¶�
  +
ÌIÊŠ~‰‰˜�8›ïWòZè“"V0}¿˜ûßÀ»„´ù“>þÁŒýuQw�H�oî·á� ÿÿ� PK��� � � ! �‘�·ó N� � ��_rels/.rels ¢��(  � Œ’ÛJ�A�†ï�ßaÈ}7Û
  +
"ÒÙÞH¡w"ë�„™ì�w�̤ھ½£ ºPÛ^æôçËOÖ›ƒ›Ô;§<�¯aYÕ Ø›`Gßkxm·‹�PYÈ[š‚g
  +
GΰinoÖ/<‘”¡<Œ1«¢â³†A$>"f3°£\…ȾTº�I S‘Ì�õŒ«º¾ÇôW�š™¦ÚY
  +
igï@µÇX6_Ö�]7�~
  +
fïØˉ�È�aoÙ.b*lIÆrj)õ,�l0Ï%‘b¬
  +
6ài¢ÕõDÿ_‹Ž…, ¡ ‰Ïó|uœ�Z^�tÙ¢yǯ;�!Y,�}{ûCƒ³/h>� ÿÿ� PK��� � � ! Öd³Qú 1� � ��word/_rels/document.xml.rels ¢��(  � ¬’ÍjÃ0�„ï…¾ƒØ{-;ý¡„ȹ”@®­û Š½þ¡²$´›¶~û
  +
CR‡�÷â‹`Fhæ“´›íwoÄ'�êœU%)�´¥«:Û(x/vwÏ ˆµ­´q���H°Íoo6¯h4ÇCÔvžDL±¤ eök)©l±×”86îÔ.ôš£�ôºüÐ
  +
ÊUš>É0Í€ü"Sì+�a_݃(��›ÿÏvuÝ•øâÊc–¯TÈ/<¼!s¼�ÅX��d��3‰´ ¯ƒ¬–�¡?�'g�![���?óü�4ê¹úÇ%ë9Ž�þ¶RŽk6Çð°$Cí,�ú`&�gë�!/�=ÿ� ÿÿ� PK��� � � ! �·ó_W� ! � word/document.xmlìXÍr�G�¾§*ïÐÙ³$�!™2¸�!’”J±�`v·�Æ™ŸÍÌ,�ü I•uôÁ§Ür4oâ'IÏþ`�`)t‰}ÑÀÌnwÏ÷õχ^¾úS
  +
�£±\«^p|Ô� U¤c®†½àîÍõáE Ö1�3¡�ö‚)ÚàUÿûï^Nº±Ž2‰Ê�™P¶;¦Ó‘si·Õ²Ñ�%³G:EE‡‰6’9új†-ÉÌïYz�i™2ÇC.¸›¶NÚíNPšÑ½ 3ª[š8”<2ÚêÄùWº:Ix„åR½a¶ñ[¼9(CÎ=¶�
  +
ŠA+;â©­¬É]­Ñ�G•‘ñS—�KQ=7I·ñ��6!>¤(žh�§FGh-í�ŠÃ¹ÅãöS¾K ½‰ù�Û„P÷YE"�Ws3>;–øŸ“wDäµ
  +
ß-oêËE�‹>åR¨ã©_S˜t)�ãÛ^Ðn�_ž
  +
~<
  +
ª­�"ºÝ>ïœ]\�Ï7�˜°L¸ÕÇoüÖÕy§óÓ‹ÜCzc¼ƒ·�™�3Ñ�"J]4AËïšâP05¬ŽÑ�¾¾õ§­ò˜ÖÒ†Y�Ñ‚07�^Ú|µ÷•Íӓ½¿´Ë{YµáI�X<ød@“®ëÿš¡uFÀ3ÃiAø™Á5“TWÌGîŠøó¿éž ÎÍ�€5ÁÍã·§�JüsŠÏNί^tÖS�j*Éç'˜ç.xI÷nD^j帚ý‹ ˜�mXD -Ä�²·š�ÈT¾�mÁÍ>ºŒ>Ô�¦4-q¹­UÊ£yY�{Sªùöܵ)‹¨ÌSƒ�Í�ƒ>4
  +
a/NSf�PKAuÏ��Ã`Ä­Ó†3°:4�6ƒ¤(‚£Oï©*lšÍ>x0Ꮜ´�c�fÌÐ�Õ�B5Êô�0� WL,_l�ƽ܁\/»ØD_3¿ýý]¡_ï%[dZ³P�É-�9>æ1‹���…4CÂŽ…†�@ñ…:Ï®Êp¬aJ¹á«‰�&z#C2�U¬çIbW²d…ŠÙîW¹I«ãæy)~�7º=hš
  +
�$G�ú�„`‹5ñéa9´Ý¯ü:F9{h܍šåHÿ ¬Û’êA*F�Ñì�©
  +
  +
�‰îD;m¨]msÇCTi€�Šá[�ÿcý±*1›ˆ¢-Zi]L6+šõ
  +
âó»¿î�¼¡Þjø�%©PÐ$TPÈɹ‚üüîïzgÜc&/j¸gÇp7qs· ¸r°¨¡RŸ«CB�Áh\�¯¾Ü4%ydS�â7G� �Ÿ›�û¦ðú�eÎQ­±=æùJÅ{ò»>}ÊAK¿;æ���’UQ6{ 1[‹ñëJ˜k/.�¸¢²HubÄ™ðÿ#A
  +
Ë:Kµñ*ô+Æé�£�
  +
)²��¨�.èMu±>?§ºŽí�=v“#*@°Dãìãs±öMZœ.þ†o2C÷Øc�³ð� ÿÿÜVÛŽÓ0�ý�+Ï ^¶7¢m%h�O h+ž‘›LÒ '6¶³eyÚ�Oà+ø“ý�ÆŽ)I6´«ªH…—ÄñåøÌÌ™Éø"”‹ëÞÎ�‹k|/U�ß̽~°�¯FWÞ¯©PšÉéd<›
  +
ö“+HhÉtm»…1˜ˆT½�-R�¹¥lîzþòÆëÙ�í²¹ùÌ��áА
  +
¦“É«�ÞcR�ä°ó7KeßYõt_�IøI¤ÐçáªEãdÃw¾&Ÿsæ+A#˜{B‚�y�Þâáþëû‚’�¤âø6bÒU€­Û%çI
  +
/}'ð �ÀØZS©�q\ËÈ`ýAK��¬®�ƒ� Hëž–áµÀwËðØY�ø�~Q�£�•ÓÉQÖB�î
  +
ŠØ9·y±ËÞšEç—�
  +
ò®�…‘#¯iž±Œ>ÜkÐ>c¹qö�Nö–¬º+Ð�rç ŽÑ¥É�áò P£QF�‚�Î�Iå��êŸðGM'GM�X�óš6ì:ƒK»KN»È�¨!Í`cº�A=Â<–:G]²W€àòSÙ,Xÿm
  +
„\�ø�¹`ü�)��ÿøN tˆãŒ�0:µ]�
  +
î‚{Žƒ‚1îpmÓ1áý…šÝHÛˉŒ‚H‡û?{­Ëìt‘›\ã!³u5˜Î–ê÷K×_pu7÷�Ãá¨ïáx‹ãñ�Ƕ �é[j[�.p~Tm‘YºE¤Á¬oOl¸Ö<ÿ½Ì ©­nÆ€-òth7'œëÚgZjû鮋8SÈÁµRæˆe�óèÌb\aY�a¦#dy5±«�”Ê�¶µÚðøÎ�ðH™C¡�?� ÿÿ� PK��� � � ! –µ­â–� P� � word/theme/theme1.xmlìYOoÛ6�¿�Øw toc'v��uŠØ±›-M�Än‡�i‰–ØP¢@ÒI}�Úã€�úa‡�Øm‡a[�Ø¥û4Ù:l�Я°GR’ÅX^’6ØŠ­>$�ùãûÿ��©«×îÇ���!)OÚ^ýrÍC$ñy@“°íÝ�ö/­yH*œ�˜ñ„´½)‘Þµ÷ß»Š×UDb‚`}"×qÛ‹”J×—–¤�ÃX^æ)I`nÌEŒ�¼Šp)�ø�èÆli¹V[]Š1M<”à�ÈÞ�©OÐP“ô6râ=�¯‰’zÀgb I�g…Á��uSÙe��bÖö€OÀ†ä¾ò�ÃRÁDÛ«™Ÿ·´qu ¯g‹˜Z°¶´®o~ÙºlAp°lxŠpT0­÷�­+[�}�`j�×ëõº½zAÏ °ïƒ¦V–2ÍF­ÞÉi–@öqžv·Ö¬5\|‰þʜ̭N§Óle²X¢�d��søµÚjcsÙÁ�Å7çðÎf·»êà
  +
ÈâWçðý+­Õ†‹7 ˆÑä`�­�ÚïgÔ�Ș³íJø�À×j�|†‚h(¢K³�óD-Šµ�ßã¢�
  +
dXÑ�©iJÆ؇(îâx$(Ö�ð:Á¥�;ä˹!Í�I_ÐTµ½�S��1£÷êù÷¯ž?EÇ�ž�?øéøáÃã�?ZBΪmœ„åU/¿ýìÏÇ�£?ž~óòÑ�ÕxYÆÿúÃ'¿üüy5�Òg&΋/ŸüöìÉ‹¯>ýý»G�ðMGeøÆD¢›ä�íó��3Vq%'#q¾�Ã�ÓòŠÍ$”8ÁšK�ýžŠ�ôÍ)f™w�9:ĵà��å£
  +
x}rÏ�x�‰‰¢�œw¢Ø�îrÎ:\TZaGó*™y8IÂjæbRÆíc|XÅ»‹�Ç¿½I
  +
u3�KGñnD�1÷�N��IB�Òsü€
  +
íîRêØu—ú‚K>Vè.E�L+M2¤#'šf‹¶i�~™Vé�þvl³{�u8«Òz‹�ºHÈ
  +
Ì*„��æ˜ñ:ž(�W‘�☕
  +
~�«¨JÈÁTøe\O*ðtH�G½€HYµæ– }KNßÁP±*ݾ˦±‹�Š�TѼ9/#·øA7ÂqZ…�Ð$*c?��¢�íqU�ßån†èwð�N�ºû�%Ž»O¯�·ièˆ4��=3�Ú—Pª
  +
�ÓäïÊ1£Pm�\\9†�øâëÇ�‘õ¶�âMØ“ª2aûDù]„;Yt»\�ôí¯¹[x’ì��óùç]É}Wr½ÿ|É]”Ïg-´³Ú
  +
eW÷
  +
¶)6-r¼°C�SÆ�jÊÈ
  +
išd ûDЇA½Îœ�IqbJ#xÌ꺃��6kàê#ª¢A„Sh°ëž&�ÊŒt(QÊ%�ìÌp%m‡&]ÙcaS��l=XíòÀ�¯èáü\P1»Mh�Ÿ9£�Mà¬ÌV®dDAí×aV×B™[݈fJÃ­P�|8¯���Ö„��AÛ�V^…ó¹f
  +
��ÌH ín÷ÞÜ-Æ��é"�á€d>ÒzÏû¨nœ”ÇŠ¹ €Ø©ð‘>äbµ�·–&û�ÜÎâ¤2»Æ�v¹÷ÞÄKy�ϼ¤óöD:²¤œœ,AGm¯Õ\nzÈÇiÛ�Ù��ã�¼.uχY��C¾�6ìOMf“å3o¶rÅÜ$¨Ã5…µûœÂN�H…T[XF64ÌT��,Ñœ¬üËM0ëE)`#ý5¤XYƒ`øפ ;º®%ã1ñUÙÙ¥�m;ûš•R>QD�¢à�ØDìcp¿�UÐ' �®&LEÐ/p¦­m¦Üâœ%]ùöÊàì8fi„³r«S4Ïd�7y\È`ÞJân•²�åίŠIù�R¥�Æÿ3Uô~�7�+ö€�׸�#¯m��q¨BiDý¾€ÆÁÔ�ˆ�¸‹…i�*¸L6ÿ�9ÔÿmÎY�&­áÀ§öiˆ�…ýHE‚=(K&úN!VÏö.K’e„LD•Ä•©�{D� �ê�¸ª÷v�E�ꦚdeÀàNÆŸûžeÐ(ÔMN9ßœ�Rì½6�þéÎÇ&3(åÖaÓÐäö/D¬ØUíz³<ß{ËŠè‰Y›Õȳ�˜•¶‚V–ö¯)Â9·Z[±æ4^næ�ç5†Á¢!Já¾�é?°ÿQá3ûeBo¨C¾�µ�Á‡�M�Â�¢ú’m<.vp�“�´Á¤IYÓf­“¶Z¾Y_p§[ð=al-ÙYü}Nc�Í™ËÎÉÅ‹4vfaÇÖvl¡©Á³'S�†ÆùAÆ8Æ|Ò*uâ£{àè-¸ßŸ0%M0Á7%¡õ�˜<€ä·�Íҍ¿ ÿÿ� PK��� � � ! �û�õ� L
  +
� word/settings.xmlœVÛŽÛ6�}/Ð0ô\¯u§%Ä�X’Õn‘m�uò�”DÛÂ’¢@Rö:_ß¡$Æk” ‚>™š3s8��çøÃÇ7F�g"dË»ã=¸Î‚t5oÚî¸q¾|.—kg!�î�LyG6ΕHçã㯿|¸¤’(�nr��LùÆ�D—ÊúD�–KÖÖ‚K~PËš³”��mMæ�gŽ��ç¤TŸ®VsÐ�ïI�l�.�Vò‹ãjŠ,x=0Ò©•ïºñJ�Š�$,Om/
  +
�û¿l°Õɐœtˆ3£Æïâ¹?òœ{á¢ù�ñ3éé€^ðšH •et:.Ãmgh$ý�ž©žŸÚJ`q}Gò�×ö•s¶¸¤g�L�‘ªl•�ß=�5��zÀCÎJ;B"ü°WX�€eO(�›¢¦�C:—ô(0c�.q²Œ1R])yÁ�)Ç+,[ªˆ0»�Èõ&ê†�ð@Õg\í�ï
  +
Ž|w‚ë��¸†È}kØ4ç�œ�¿†ÿÅUÎY/ Ns�|a5¦ ­ÜH¿^üù2a®[f(‹‚)B£7Ä
  +
B7\[‘8\ïvV�…YY‘"ŒÜØŠì�ÚÍE¸ÏÀsQ’Ysór?�­�xyT„ö˜2ò×Ö}��e»Ü–[€üÄ+­H�DñÜ�÷Y‡¡ën¿ƒ„qa­h˜Dhk­NäFåÚš[ä£]b‰QèGÖ��Ähk;�Š£µ½:(�·kë>¨ôK{�$qX„Ö˜$  çm�dn�ùÖûÉàæ2+’{a‘Xû-÷¢8³#I�'ÖŠ��Zç¾-·Â÷ƒÈšuáÇ�²æ¶�¼Ý:´±íP�g‰�ÙE¾�ِÒ÷�ûûùþ�.á-äc�¬¦§�3€¥z¶¿�³*aŽ,Ø4úrÌ*Ñâųžþ08XZ‰×¬í�^�P!ò�Ù�•�—Ë �SZ¬2 �þ iZÙ�ä0�Óg,Ž7æ±´,�V+LÆ?¿±éLÄï‚�ýÄz�¸ê�0›
  +
=x�ÖvêSËŒ]�ÕÞDu �ï ¡kþ>��´º�è’*Ðm�ÛÀ‚»£™Œ¤[~Ùk×KZS±×ÚNžqßÃP�—êèm�Ú�OÊÓ‚ à«Áâuü¨ŽþŒù#�_��?p­O�ÞóB;LKðš�7[`lÁÍ��[x³EÆ�Ýl±±ÅÚvº‚ʁŠ½‚†š¥¶�8¥üBš?ŒqãüÇ4�a”ž§®¦CC ��^˧Nk¤�k4ÂÛAq£N/m­�©�•'Ü�h
  +
-}Н<�
  +
³�ÊÅ9%o ¿¤Ñ‚,û¶aømã�.�ßÕìMñ•�êÎW3içþκh°Â æã=ß�ýƒžßçrI�R·ÐÍû+«nJû0š¶RíI�¢¬¸€zÿ�~�™o��ÿ� ÿÿ� PK��� � � ! t5¯ãµ� � � word/fontTable.xml´“Qo£0�ÇßOÚw@yß�”m½jtÚv×Ç=œº�àRS"‘�Åi¹~û3 í&m•ÆÁà�ÛØ?Û�u›�Б²¦�ٍ� šÊn•Ù•âm½ºž‹„<˜-´Ö`)ŽHâqyõã¡_ÔÖxJØßЕ¢ñ¾[¤)U
  +
j �Û¡á³Ú:
  +
ž?Ý.µu­*üe«½FãÓ\Ê»Ôa�žÿMêHŒÑúïDë­ÛvÎVHÄÉê6ÆÓ ŒXŽÙ%ý€æ¬×J#%¯Ø'¬†hЁ±„�Û� -…Ìù¾“3y+�~r~+D:Dª�p„þl(£\ƒVíñ¤º�7ØwÊWÍI?€S°i1úÚñÁž6²�\¾ÌŸæ÷"*Y)æ¬�רäœT¼¸�ÁkvV‚M�â�“lµ�lXá8£WÈ3}úL��Î8ú�â™A�#Š‚QL�A½"ŠÕ�ë×nëc‡SÀŒéÏÞÁœ�Š�ÞÁœP]�#e6
  +
Ì�è
  +
·ì�™a4âˆ�£2Ìô�y�
  +
χÖòÐpk‹€¢x�ÙL"ñs∼@«�Å��«°$ÃÒ�“2Ä‡�ùæ²|M"—÷ÿ‡Ä¸5´ü� ÿÿ� PK��� � � ! æã?�@� ¨� � word/webSettings.xml”RMOÃ0�½#ñ�ªÜYË4¾ªµ��Ú q`ã�d­»FJâ*öZدÇm'1>�ìdÇö{yyÎ|ñîlÔB ƒ>SדDEà�,ßeêm³ººW�±ö¥¶è!S�@j‘_^Ì»´ƒí�˜e’"añ”†LÕÌM�ÇTÔà4M°�/½
  +
ƒÓ,Ç°‹±ªL�OXì�xŽ§Ir��°šE�Õ¦!udëþÃÖa(›€��‰�gG>§W¹h,MKÇ�u©)3õp7K¦ÉÍýlè;�ž¡béµÚf*Qq?-ÕW³«ÿ(o°ù=»Dft?êró²�=�a¼x¨d�ý]}ÒèB\�ò�-ŠƒzÏ8Ê°'ÊÎCn¿):��N_~�4�ì��=¦ù|ŒÃ�°aãÌ�V�–�;‚0X]â�òZ·ðHkY …•± �Ažü¯ü� ÿÿ� PK��� � � ! ©g�?‰� Þ� � ��docProps/app.xml ¢��(  � œRËnÛ0�¼�è?�ºÇ”]Ô
  +
‚5ƒÂAÑC��¬$è‘ W�QŠ$Èu�ÿ}—‘­¨è­ºhg–�Î� ·/£«ž1e�ü®^¯šºB¯ƒ±¾ßÕ�í—«ëºÊ¤¼Q.xÜÕ'Ìõ­|ÿ�îSˆ˜Èb®XÂç]=�Å�!²�pTyÅmϝ.¤Q�ÃÔ‹ÐuVã]ÐÇ�=‰MÓl�¾�zƒæ*΂õ¤xóLÿ+j‚.þòc{ŠlXB‹ctŠPþ(vÜÊ��AÌ,´”kíˆrÍô�à^õ˜�7�ð�’aÜ\ƒ˜JØ�*)Mœ Ü®· ��>Çè¬VÄÙÊïV§CGÕÏ×�ª²�Är p2�ÔÇdé$��K�߬g'�AL�;KªO*�g{3‚ƒV�÷<¾ì”Ë�⍀}�£ò'YþÇbºâû©~…#
  +
lýÜ,gýÎ�±
  +
w%²³Êßäbî'KÃ!*Íö>m>,�XtàÀ9¡á‘.zo�|å[J®�Êéù�ÍeÍ¿’éãô\åz³jø{
  +
ñÂñMÍïHþ� ÿÿ� PK��� � � ! ì°jW®� 5� � ��docProps/core.xml ¢��(  � „’]oÛ �†ï'õ?XÜ;àxë:”¸R3åbZµjÍÔmw�NRZ��àºþ÷��Ó¦š4‰›Ãûž‡óÁêòYµÅ�X'^£jAP�š�!õa~ì¶å�*œgZ°ÖhX£��ºlÎÞ­xG¹±pcM�ÖKpE iGy·F÷Þw�cÇïA1·���Ľ±Šù�Ú�î�d�ÀKBα�Ï�ó�G`Ùe":"�ÏÈ®·m��Ž¡��Ú;\-*üâõ`•ûgBR^9•ôc�z:–ûš-ø$f÷³“Ù8�Ãb¨S�¡þ
  +
ÿ¼þz›Z-¥Ž³â€š•àÔKßBó­·Å–)ÙŽÅ�Ó[ÍÚ�Îb´¹þÏ�pߤë��[`ÞØfÃ쨋ïæ`öûdš…¸„G��c…�é'QÈ�ต�«à'�ÁÝ2ç¯Ã®÷�ÄÕØl¶¿Ê[ß‹0Ô�{#Ç×,<ÉøUš:9r�µh¿±R{�Í’TUI>–Õ§]UÓú=%äwfΦÐ|ZÉÔ(ˆ"�™N+™•»zóy·E'¼�”T�ov¥y„W3P�›ú/ñ¢\’�9§ñÄ
  +
gâ�˜¦zúÑ›¿ ÿÿ� PK��� � � ! ñûŠ²‚� /? � word/styles.xml¼[ßSÛ8�~¿™û�<~o!&”iÚ¡¡½2C[ÚÀܳb+؃cå,§@ÿú“Ö¶âØ‘³�‹>Ady¿ýù­�Úw�ž–‰÷‹g2�éÄ�¼>ö=ž�"ŒÓû‰wûùÕ™ïÉœ¥!KDÊ'þ3—þ‡÷ÿõîñ\æÏ?????? —ž�ÊólâGy¾:?:’AÄ—L¾�+žªg�‘-Y®>f÷Gb±ˆ�~)‚õ’§ùÑðøxt”ñ„å
  +
\FñJú¥´GŒ´G‘…«L�\J¥í2)ä-Yœúï•z¡�.ù‚­“\êÙMV~,?ÁÏ"Í¥÷xÎd�Ç�ÿ6^*‹¾ñGï§X²ÔWO8“ù…ŒÙ·ÑE*w¿�Èö�G�RþVB±dâ�‡~¹2Õ*l­%,½¯Öxúên¶­ŠYšÇ¡Âg٫م�v�vV?kö®ŒõÅ®†sT�T@fE@•ëøâZ��<œåêÁÄWI�‹wW7Y,²8žøoß–‹3¾Œ¿ÄaÈuþT�Ó(�ù¿�Oï$�7ë?>C6”��±Nså‡Ñ��–ÈðÓSÀW:��^Ê–
  +
ú›~!Ñb�Ш”%k  Ý:Þ¨V,4T€Åÿ*üAáú�g:ý=0揣�[¶¶L#YqâXÞ©cyo�Ë�9–7v,Oñi#—ûÅ�Êp+K�“—‹ÀQÆ�©í¬,ÑÎïCj¹�£óî1Úuà�£]�î1Úõâ�£]Cî1Úuå�£]kn1��ÍÏ�CÜÆyÂ[²�ÑX1�ªç”��ï†eì>c«ÈÓç+'*Ø�~¶žçÜÒYž‰ôÞ‰eXç~Z®"&cuFnô—Œè-›'Üû'‹C'°ö(Þ$,à‘HBžy·ü ’fÝ:ÂÙßÿ&¼ÙŠ�êܦ�ít œëÚ²±q¸Žï£Ü›EpHÜ�6²�Fí–�ò¯c >è´dd1eŸð*žÝ¡S·ýd�þ•‡ñzY¹¦8MtC@£î��*vCœê�� ¡�€1�zô¡ò�úC>@¾Ž1Fè͇ÊGè�}ùPù�Ýñ…žL‘ɲ��U^críNE"²Å:©j`/=ŒÉ�l p&‹ØÈG‘Ę\Á[ôé]�úâ�“§äXlx”€B�G�ņ·…�”&³�,"�¨5$`õãZ��™tò_±þŠ“Ú� �˜ãìÞr>±x {¶ø±�9�Ù;9ohá<,ÊUª¾í“ÜáX*�‹Væ�x’’Lý��!™úu@�P¿VH ²ä‡ýäfz"�¤s$`‘iÙt1H;43ÉÌl€h-ÀQßDœ¿,ÕkÏ…vßD �Ôî›��rt�½lP¥��ËYßD`Yº†=FuN¥�Eî›u CÞ�‹Ü7�È
  +
y#€Ü7�¨?yï�qGÞ�,27�N­“7��¶Pþ�4@uòF ‘¹¡`»ò;£Š„@JçA¯Ï—G��r€Ú䍰…���y#°È�j`�ªC`¹!o��òF ¹!o��òF ¹!o�PòÞ�⎼�Xdn0œZ'o��™��P¼�@°…Ò%v’7Tý‹“7�…� 6y#PÈÑi�ª9¤"°È�j`�òF`Á�J2”XÜ�£Ü7Â"7ä rCÞ� 7ä êOÞûAÜ‘7�‹Ì
  +
†Sëä "Óƒ�ª“7�ˆÌ
  +
;É�ŠñÅÉ�B�P›¼�(äè4�Õð��‹� �–!o��äKoòF Á–C(�¹!o„EnÈ��䆼�@ýÉ{?ˆ;òF`‘¹Ápj¼�@dz0@uòF ‘¹a'yC¼8y#PÈ�j“7�…��¡�òF`‘�ÔÀ2T‡ÀrCÞ� HÌÞä ‚-� A�QÂ䆼��¹!o�PòÞ�⎼�Xdn0œZ'o��™��P¼�@dnÐ÷rÕÝÑúµÕ??NÖ�X’ {Ï ºÕ€��Z‚„�,
  +
üÉ�<S3s|ÿ퐞€•…�DKz`Mü(ăgî‘w†ïÄ’ h¨xžÄ�n?Ã-Ú@×ɸc\ëöûÔûRŒlµÞƒ”Ú¾º®FäêÓn0’§çÞ”žùóJMœ­ªËëZšš„Ó�„ÕÔ™Þx¥æÙÊ©4ý²�SS�az¯\†ÿÛ–¨ð»š®�«=ÇÇ—ƒñÙ´œýSS‰¡ÀÓ�C°V›íƒÉ˶æA¤T�ržuh^^Ñ7Wšà‚~Ó�Ë=~°e3]TYTÎÒm²£Ø·uy[-)ý-zçú’y‡Îp ½Óå�l)<×VP*‚Jû44S�°;Ÿ'EpÔ/W©ŽŸšJ…Û�Ež„O¬�«žOy’|e�Ê\¬ì[�¾È‹§ƒch®
  +
Qs‘çbi?ƒ»ç É.�ÊÅueŠÚ�»ïÓõrγòÚ¼5ÛuS‚�Ííl/®Ñ�á6媴‡bÀzÝ®ÛV%BîèÚûÈ’Dˆ�†�š‰[>+&�@¯9S�¨ßõ<i«B“8}¨ÖkB§ªŠˆ™´]ßãÑ›³³²(ÊúΚsÆ,RóÅ:å« b³ ƒÃŧ"iͼð`T¦ñïͼp±¦\�@vWnQC°–*Ë`Ú·IlM?t9ØÛxªáå$�ÖX|Nôw1î��·]?˜�OO?�Òš®ÇLdë7ÛάÜ*ßÿ� ÿÿ� PK��- � � � ! Ýü•7f� � � [Content_Types].xmlPK��- � � � ! �‘�·ó N� � Ÿ� _rels/.relsPK��- � � � ! Öd³Qú 1� � Ã� word/_rels/document.xml.relsPK��- � � � ! �·ó_W� ! � ÿ� word/document.xmlPK��- � � � ! –µ­â–� P� � …� word/theme/theme1.xmlPK��- � � � ! �û�õ� L
  +
� N� word/settings.xmlPK��- � � � ! t5¯ãµ� � � r� word/fontTable.xmlPK��- � � � ! æã?�@� ¨� � W� word/webSettings.xmlPK��- � � � ! ©g�?‰� Þ� � É� docProps/app.xmlPK��- � � � ! ì°jW®� 5� � ˆ docProps/core.xmlPK��- � � � ! ñûŠ²‚� /? � m# word/styles.xmlPK�� � � Á� �+

Revision as of 02:26, April 9, 2014

PK��� � �  ! Ýü•7f� � � ��[Content_Types].xml ¢��(  � ´TËnÂ0�¼Wê?D¾V‰¡‡ªª��ú8¶H¥�`ì XõKöòúûn�DU�A*å�)YïÌììăÑÚšl 1iïJÖ/z,�'½ÒnV²ÉK~ϲ„Â)a¼ƒ’m ±Ñðúj0Ù�H�u»T²9bxà<É9X‘ �ÀQ¥òÑ ¤×8ãAÈO1�~ÛëÝqé�‚Ã�k�6�<A%��³ç5}Þ*‰`�Ë�·�k®’‰�Œ–�I)_:õƒ%ß1�ÔÙœIs�Ò É`ü C]9N°ë{#k¢VEÄWaI�_ù¨¸òrai†¢�æ€N_UZBÛ_£…è%¤Dž[S´�+´Ûë?ª#áÆ@ú�[Ü.zÒ9Ž>$N{9›�êÍ+P9Y� ¢†vuÇG�D²ì�ÃÆoR€”wàͳ¶� ÌIÊŠ~‰‰˜�8›ïWòZè“"V0}¿˜ûßÀ»„´ù“>þÁŒýuQw�H�oî·á� ÿÿ� PK��� � �  ! �‘�·ó N� � ��_rels/.rels ¢��(  � Œ’ÛJ�A�†ï�ßaÈ}7Û "ÒÙÞH¡w"ë�„™ì�w�̤ھ½£ ºPÛ^æôçËOÖ›ƒ›Ô;§<�¯aYÕ Ø›`Gßkxm·‹�PYÈ[š‚g GΰinoÖ/<‘”¡<Œ1«¢â³†A$>"f3°£\…ȾTº�I S‘Ì�õŒ«º¾ÇôW�š™¦ÚY igï@µÇX6_Ö�]7�~ fïØˉ�È�aoÙ.b*lIÆrj)õ,�l0Ï%‘b¬ 6ài¢ÕõDÿ_‹Ž…, ¡ ‰Ïó|uœ�Z^�tÙ¢yǯ;�!Y,�}{ûCƒ³/h>� ÿÿ� PK��� � �  ! Öd³Qú 1� � ��word/_rels/document.xml.rels ¢��(  � ¬’ÍjÃ0�„ï…¾ƒØ{-;ý¡„ȹ”@®­û Š½þ¡²$´›¶~û CR‡�÷â‹`Fhæ“´›íwoÄ'�êœU%)�´¥«:Û(x/vwÏ ˆµ­´q���H°Íoo6¯h4ÇCÔvžDL±¤ eök)©l±×”86îÔ.ôš£�ôºüÐ ÊUš>É0Í€ü"Sì+�a_݃(��›ÿÏvuÝ•øâÊc–¯TÈ/<¼!s¼�ÅX��d��3‰´ ¯ƒ¬–�¡?�'g�![���?óü�4ê¹úÇ%ë9Ž�þ¶RŽk6Çð°$Cí,�ú`&�gë�!/�=ÿ� ÿÿ� PK��� � �  ! �·ó_W� ! � word/document.xmlìXÍr�G�¾§*ïÐÙ³$�!™2¸�!’”J±�`v·�Æ™ŸÍÌ,�ü I•uôÁ§Ür4oâ'IÏþ`�`)t‰}ÑÀÌnwÏ÷õχ^¾úS �£±\«^p|Ô� U¤c®†½àîÍõáE Ö1�3¡�ö‚)ÚàUÿûï^Nº±Ž2‰Ê�™P¶;¦Ó‘si·Õ²Ñ�%³G:EE‡‰6’9új†-ÉÌïYz�i™2ÇC.¸›¶NÚíNPšÑ½ 3ª[š8”<2ÚêÄùWº:Ix„åR½a¶ñ[¼9(CÎ=¶� ŠA+;â©­¬É]­Ñ�G•‘ñS—�KQ=7I·ñ��6!>¤(žh�§FGh-í�ŠÃ¹ÅãöS¾K ½‰ù�Û„P÷YE"�Ws3>;–øŸ“wDäµ ß-oêËE�‹>åR¨ã©_S˜t)�ãÛ^Ðn�_ž ~< ª­�"ºÝ>ïœ]\�Ï7�˜°L¸ÕÇoüÖÕy§óÓ‹ÜCzc¼ƒ·�™�3Ñ�"J]4AËïšâP05¬ŽÑ�¾¾õ§­ò˜ÖÒ†Y�Ñ‚07�^Ú|µ÷•Íӓ½¿´Ë{YµáI�X<ød@“®ëÿš¡uFÀ3ÃiAø™Á5“TWÌGîŠøó¿éž ÎÍ�€5ÁÍã·§�JüsŠÏNί^tÖS�j*Éç'˜ç.xI÷nD^j帚ý‹ ˜�mXD -Ä�²·š�ÈT¾�mÁÍ>ºŒ>Ô�¦4-q¹­UÊ£yY�{Sªùöܵ)‹¨ÌSƒ�Í�ƒ>4 a/NSf�PKAuÏ��Ã`Ä­Ó†3°:4�6ƒ¤(‚£Oï©*lšÍ>x0Ꮜ´�c�fÌÐ�Õ�B5Êô�0� WL,_l�ƽ܁\/»ØD_3¿ýý]¡_ï%[dZ³P�É-�9>æ1‹���…4CÂŽ…†�@ñ…:Ï®Êp¬aJ¹á«‰�&z#C2�U¬çIbW²d…ŠÙîW¹I«ãæy)~�7º=hš �$G�ú�„`‹5ñéa9´Ý¯ü:F9{h܍šåHÿ ¬Û’êA*F�Ñì�©

�‰îD;m¨]msÇCTi€�Šá[�ÿcý±*1›ˆ¢-Zi]L6+šõ âó»¿î�¼¡Þjø�%©PÐ$TPÈɹ‚üüîïzgÜc&/j¸gÇp7qs· ¸r°¨¡RŸ«CB�Áh\�¯¾Ü4%ydS�â7G� �Ÿ›�û¦ðú�eÎQ­±=æùJÅ{ò»>}ÊAK¿;æ���’UQ6{ 1[‹ñëJ˜k/.�¸¢²HubÄ™ðÿ#A Ë:Kµñ*ô+Æé�£� )²��¨�.èMu±>?§ºŽí�=v“#*@°Dãìãs±öMZœ.þ†o2C÷Øc�³ð� ÿÿÜVÛŽÓ0�ý�+Ï ^¶7¢m%h�O h+ž‘›LÒ '6¶³eyÚ�Oà+ø“ý�ÆŽ)I6´«ªH…—ÄñåøÌÌ™Éø"”‹ëÞÎ�‹k|/U�ß̽~°�¯FWÞ¯©PšÉéd<› ö“+HhÉtm»…1˜ˆT½�-R�¹¥lîzþòÆëÙ�í²¹ùÌ��áА ¦“É«�ÞcR�ä°ó7KeßYõt_�IøI¤ÐçáªEãdÃw¾&Ÿsæ+A#˜{B‚�y�Þâáþëû‚’�¤âø6bÒU€­Û%çI /}'ð �ÀØZS©�q\ËÈ`ýAK��¬®�ƒ� Hëž–áµÀwËðØY�ø�~Q�£�•ÓÉQÖB�î ŠØ9·y±ËÞšEç—� ò®�…‘#¯iž±Œ>ÜkÐ>c¹qö�Nö–¬º+Ð�rç ŽÑ¥É�áò P£QF�‚�Î�Iå��êŸðGM'GM�X�óš6ì:ƒK»KN»È�¨!Í`cº�A=Â<–:G]²W€àòSÙ,Xÿm „\�ø�¹`ü�)��ÿøN tˆãŒ�0:µ]� î‚{Žƒ‚1îpmÓ1áý…šÝHÛˉŒ‚H‡û?{­Ëìt‘›\ã!³u5˜Î–ê÷K×_pu7÷�Ãá¨ïáx‹ãñ�Ƕ �é[j[�.p~Tm‘YºE¤Á¬oOl¸Ö<ÿ½Ì ©­nÆ€-òth7'œëÚgZjû鮋8SÈÁµRæˆe�óèÌb\aY�a¦#dy5±«�”Ê�¶µÚðøÎ�ðH™C¡�?� ÿÿ� PK��� � �  ! –µ­â–� P� � word/theme/theme1.xmlìYOoÛ6�¿�Øw toc'v��uŠØ±›-M�Än‡�i‰–ØP¢@ÒI}�Úã€�úa‡�Øm‡a[�Ø¥û4Ù:l�Я°GR’ÅX^’6ØŠ­>$�ùãûÿ��©«×îÇ���!)OÚ^ýrÍC$ñy@“°íÝ�ö/­yH*œ�˜ñ„´½)‘Þµ÷ß»Š×UDb‚`}"×qÛ‹”J×—–¤�ÃX^æ)I`nÌEŒ�¼Šp)�ø�èÆli¹V[]Š1M<”à�ÈÞ�©OÐP“ô6râ=�¯‰’zÀgb I�g…Á��uSÙe��bÖö€OÀ†ä¾ò�ÃRÁDÛ«™Ÿ·´qu ¯g‹˜Z°¶´®o~ÙºlAp°lxŠpT0­÷�­+[�}�`j�×ëõº½zAÏ °ïƒ¦V–2ÍF­ÞÉi–@öqžv·Ö¬5\|‰þʜ̭N§Óle²X¢�d��søµÚjcsÙÁ�Å7çðÎf·»êà ÈâWçðý+­Õ†‹7 ˆÑä`�­�ÚïgÔ�Ș³íJø�À×j�|†‚h(¢K³�óD-Šµ�ßã¢� dXÑ�©iJÆ؇(îâx$(Ö�ð:Á¥�;ä˹!Í�I_ÐTµ½�S��1£÷êù÷¯ž?EÇ�ž�?øéøáÃã�?ZBΪmœ„åU/¿ýìÏÇ�£?ž~óòÑ�ÕxYÆÿúÃ'¿üüy5�Òg&΋/ŸüöìÉ‹¯>ýý»G�ðMGeøÆD¢›ä�íó��3Vq%'#q¾�Ã�ÓòŠÍ$”8ÁšK�ýžŠ�ôÍ)f™w�9:ĵà��å£ x}rÏ�x�‰‰¢�œw¢Ø�îrÎ:\TZaGó*™y8IÂjæbRÆíc|XÅ»‹�Ç¿½I u3�KGñnD�1÷�N��IB�Òsü€ íîRêØu—ú‚K>Vè.E�L+M2¤#'šf‹¶i�~™Vé�þvl³{�u8«Òz‹�ºHÈ Ì*„��æ˜ñ:ž(�W‘�☕ ~�«¨JÈÁTøe\O*ðtH�G½€HYµæ– }KNßÁP±*ݾ˦±‹�Š�TѼ9/#·øA7ÂqZ…�Ð$*c?��¢�íqU�ßån†èwð�N�ºû�%Ž»O¯�·ièˆ4��=3�Ú—Pª �ÓäïÊ1£Pm�\\9†�øâëÇ�‘õ¶�âMØ“ª2aûDù]„;Yt»\�ôí¯¹[x’ì��óùç]É}Wr½ÿ|É]”Ïg-´³Ú eW÷ ¶)6-r¼°C�SÆ�jÊÈ išd ûDЇA½Îœ�IqbJ#xÌ꺃��6kàê#ª¢A„Sh°ëž&�ÊŒt(QÊ%�ìÌp%m‡&]ÙcaS��l=XíòÀ�¯èáü\P1»Mh�Ÿ9£�Mà¬ÌV®dDAí×aV×B™[݈fJÃ­P�|8¯���Ö„��AÛ�V^…ó¹f ��ÌH ín÷ÞÜ-Æ��é"�á€d>ÒzÏû¨nœ”ÇŠ¹ €Ø©ð‘>äbµ�·–&û�ÜÎâ¤2»Æ�v¹÷ÞÄKy�ϼ¤óöD:²¤œœ,AGm¯Õ\nzÈÇiÛ�Ù��ã�¼.uχY��C¾�6ìOMf“å3o¶rÅÜ$¨Ã5…µûœÂN�H…T[XF64ÌT��,Ñœ¬üËM0ëE)`#ý5¤XYƒ`øפ ;º®%ã1ñUÙÙ¥�m;ûš•R>QD�¢à�ØDìcp¿�UÐ' �®&LEÐ/p¦­m¦Üâœ%]ùöÊàì8fi„³r«S4Ïd�7y\È`ÞJân•²�åίŠIù�R¥�Æÿ3Uô~�7�+ö€�׸�#¯m��q¨BiDý¾€ÆÁÔ�ˆ�¸‹…i�*¸L6ÿ�9ÔÿmÎY�&­áÀ§öiˆ�…ýHE‚=(K&úN!VÏö.K’e„LD•Ä•©�{D� �ê�¸ª÷v�E�ꦚdeÀàNÆŸûžeÐ(ÔMN9ßœ�Rì½6�þéÎÇ&3(åÖaÓÐäö/D¬ØUíz³<ß{ËŠè‰Y›Õȳ�˜•¶‚V–ö¯)Â9·Z[±æ4^næ�ç5†Á¢!Já¾�é?°ÿQá3ûeBo¨C¾�µ�Á‡�M�Â�¢ú’m<.vp�“�´Á¤IYÓf­“¶Z¾Y_p§[ð=al-ÙYü}Nc�Í™ËÎÉÅ‹4vfaÇÖvl¡©Á³'S�†ÆùAÆ8Æ|Ò*uâ£{àè-¸ßŸ0%M0Á7%¡õ�˜<€ä·�Íҍ¿ ÿÿ� PK��� � �  ! �û�õ� L

 �  word/settings.xmlœVÛŽÛ6�}/Ð0ô\¯u§%Ä�X’Õn‘m�uò�”DÛÂ’¢@Rö:_ß¡$Æk”	‚>™š3s8��çøÃÇ7F�g"dË»ã=¸Î‚t5oÚî¸q¾|.—kg!�î�LyG6ΕHçã㯿|¸¤’(�nr��LùÆ�D—ÊúD�–KÖÖ‚K~PËš³”��mMæ�gŽ��ç¤TŸ®VsÐ�ïI�l�.�Vò‹ãjŠ,x=0Ò©•ïºñJ�Š�$,Om/

�û¿l°Õɐœtˆ3£Æïâ¹?òœ{á¢ù�ñ3éé€^ðšH •et:.Ãmgh$ý�ž©žŸÚJ`q}Gò�×ö•s¶¸¤g�L�‘ªl•�ß=�5��zÀCÎJ;B"ü°WX�€eO(�›¢¦�C:—ô(0c�.q²Œ1R])yÁ�)Ç+,[ªˆ0»�Èõ&ê†�ð@Õg\í�ï Ž|w‚ë��¸†È}kØ4ç�œ�¿†ÿÅUÎY/ Ns�|a5¦ ­ÜH¿^üù2a®[f(‹‚)B£7Ä B7\[‘8\ïvV�…YY‘"ŒÜØŠì�ÚÍE¸ÏÀsQ’Ysór?�­�xyT„ö˜2ò×Ö}��e»Ü–[€üÄ+­H�DñÜ�÷Y‡¡ën¿ƒ„qa­h˜Dhk­NäFåÚš[ä£]b‰QèGÖ��Ähk;�Š£µ½:(�·kë>¨ôK{�$qX„Ö˜$  çm�dn�ùÖûÉàæ2+’{a‘Xû-÷¢8³#I�'ÖŠ��Zç¾-·Â÷ƒÈšuáÇ�²æ¶�¼Ý:´±íP�g‰�ÙE¾�ِÒ÷�ûûùþ�.á-äc�¬¦§�3€¥z¶¿�³*aŽ,Ø4úrÌ*Ñâųžþ08XZ‰×¬í�^�P!ò�Ù�•�—Ë �SZ¬2 �þ iZÙ�ä0�Óg,Ž7æ±´,�V+LÆ?¿±éLÄï‚�ýÄz�¸ê�0› =x�ÖvêSËŒ]�ÕÞDu �ï ¡kþ>��´º�è’*Ðm�ÛÀ‚»£™Œ¤[~Ùk×KZS±×ÚNžqßÃP�—êèm�Ú�OÊÓ‚ à«Áâuü¨ŽþŒù#�_��?p­O�ÞóB;LKðš�7[`lÁÍ��[x³EÆ�Ýl±±ÅÚvº‚ʁŠ½‚†š¥¶�8¥üBš?ŒqãüÇ4�a”ž§®¦CC ��^˧Nk¤�k4ÂÛAq£N/m­�©�•'Ü�h -}Н<� ³�ÊÅ9%o ¿¤Ñ‚,û¶aømã�.�ßÕìMñ•�êÎW3içþκh°Â æã=ß�ýƒžßçrI�R·ÐÍû+«nJû0š¶RíI�¢¬¸€zÿ�~�™o��ÿ� ÿÿ� PK��� � �  ! t5¯ãµ� � � word/fontTable.xml´“Qo£0�ÇßOÚw@yß�”m½jtÚv×Ç=œº�àRS"‘�Åi¹~û3 í&m•ÆÁà�ÛØ?Û�u›�Б²¦�ٍ� šÊn•Ù•âm½ºž‹„<˜-´Ö`)ŽHâqyõã¡_ÔÖxJØßЕ¢ñ¾[¤)U j �Û¡á³Ú: ž?Ý.µu­*üe«½FãÓ\Ê»Ôa�žÿMêHŒÑúïDë­ÛvÎVHÄÉê6ÆÓ ŒXŽÙ%ý€æ¬×J#%¯Ø'¬†hЁ±„�Û� -…Ìù¾“3y+�~r~+D:Dª�p„þl(£\ƒVíñ¤º�7ØwÊWÍI?€S°i1úÚñÁž6²�\¾ÌŸæ÷"*Y)æ¬�רäœT¼¸�ÁkvV‚M�â�“lµ�lXá8£WÈ3}úL��Î8ú�â™A�#Š‚QL�A½"ŠÕ�ë×nëc‡SÀŒéÏÞÁœ�Š�ÞÁœP]�#e6 Ì�è ·ì�™a4âˆ�£2Ìô�y� χÖòÐpk‹€¢x�ÙL"ñs∼@«�Å��«°$ÃÒ�“2Ä‡�ùæ²|M"—÷ÿ‡Ä¸5´ü� ÿÿ� PK��� � �  ! æã?�@� ¨� � word/webSettings.xml”RMOÃ0�½#ñ�ªÜYË4¾ªµ��Ú q`ã�d­»FJâ*öZدÇm'1>�ìdÇö{yyÎ|ñîlÔB ƒ>SדDEà�,ßeêm³ººW�±ö¥¶è!S�@j‘_^Ì»´ƒí�˜e’"añ”†LÕÌM�ÇTÔà4M°�/½ ƒÓ,Ç°‹±ªL�OXì�xŽ§Ir��°šE�Õ¦!udëþÃÖa(›€��‰�gG>§W¹h,MKÇ�u©)3õp7K¦ÉÍýlè;�ž¡béµÚf*Qq?-ÕW³«ÿ(o°ù=»Dft?êró²�=�a¼x¨d�ý]}ÒèB\�ò�-ŠƒzÏ8Ê°'ÊÎCn¿):��N_~�4�ì��=¦ù|ŒÃ�°aãÌ�V�–�;‚0X]â�òZ·ðHkY …•± �Ažü¯ü� ÿÿ� PK��� � �  ! ©g�?‰� Þ� � ��docProps/app.xml ¢��(  � œRËnÛ0�¼�è?�ºÇ”]Ô ‚5ƒÂAÑC��¬$è‘ W�QŠ$Èu�ÿ}—‘­¨è­ºhg–�Î� ·/£«ž1e�ü®^¯šºB¯ƒ±¾ßÕ�í—«ëºÊ¤¼Q.xÜÕ'Ìõ­|ÿ�îSˆ˜Èb®XÂç]=�Å�!²�pTyÅmϝ.¤Q�ÃÔ‹ÐuVã]ÐÇ�=‰MÓl�¾�zƒæ*΂õ¤xóLÿ+j‚.þòc{ŠlXB‹ctŠPþ(vÜÊ��AÌ,´”kíˆrÍô�à^õ˜�7�ð�’aÜ\ƒ˜JØ�*)Mœ Ü®· ��>Çè¬VÄÙÊïV§CGÕÏ×�ª²�Är p2�ÔÇdé$��K�߬g'�AL�;KªO*�g{3‚ƒV�÷<¾ì”Ë�⍀}�£ò'YþÇbºâû©~…# lýÜ,gýÎ�± w%²³Êßäbî'KÃ!*Íö>m>,�XtàÀ9¡á‘.zo�|å[J®�Êéù�ÍeÍ¿’éãô\åz³jø{ ñÂñMÍïHþ� ÿÿ� PK��� � �  ! ì°jW®� 5� � ��docProps/core.xml ¢��(  � „’]oÛ �†ï'õ?XÜ;àxë:”¸R3åbZµjÍÔmw�NRZ��àºþ÷��Ó¦š4‰›Ãûž‡óÁêòYµÅ�X'^£jAP�š�!õa~ì¶å�*œgZ°ÖhX£��ºlÎÞ­xG¹±pcM�ÖKpE iGy·F÷Þw�cÇïA1·���Ľ±Šù�Ú�î�d�ÀKBα�Ï�ó�G`Ùe":"�ÏÈ®·m��Ž¡��Ú;\-*üâõ`•ûgBR^9•ôc�z:–ûš-ø$f÷³“Ù8�Ãb¨S�¡þ ÿ¼þz›Z-¥Ž³â€š•àÔKßBó­·Å–)ÙŽÅ�Ó[ÍÚ�Îb´¹þÏ�pߤë��[`ÞØfÃ쨋ïæ`öûdš…¸„G��c…�é'QÈ�ต�«à'�ÁÝ2ç¯Ã®÷�ÄÕØl¶¿Ê[ß‹0Ô�{#Ç×,<ÉøUš:9r�µh¿±R{�Í’TUI>–Õ§]UÓú=%äwfΦÐ|ZÉÔ(ˆ"�™N+™•»zóy·E'¼�”T�ov¥y„W3P�›ú/ñ¢\’�9§ñÄ gâ�˜¦zúÑ›¿ ÿÿ� PK��� � �  ! ñûŠ²‚� /? � word/styles.xml¼[ßSÛ8�~¿™û�<~o!&”iÚ¡¡½2C[ÚÀܳb+؃cå,§@ÿú“Ö¶âØ‘³�‹>Ady¿ýù­�Úw�ž–‰÷‹g2�éÄ�¼>ö=ž�"ŒÓû‰wûùÕ™ïÉœ¥!KDÊ'þ3—þ‡÷ÿõîñ\æÏ?????? —ž�ÊólâGy¾:?:’AÄ—L¾�+žªg�‘-Y®>f÷Gb±ˆ�~)‚õ’§ùÑðøxt”ñ„å \FñJú¥´GŒ´G‘…«L�\J¥í2)ä-Yœúï•z¡�.ù‚­“\êÙMV~,?ÁÏ"Í¥÷xÎd�Ç�ÿ6^*‹¾ñGï§X²ÔWO8“ù…ŒÙ·ÑE*w¿�Èö�G�RþVB±dâ�‡~¹2Õ*l­%,½¯Öxúên¶­ŠYšÇ¡Âg٫م�v�vV?kö®ŒõÅ®†sT�T@fE@•ëøâZ��<œåêÁÄWI�‹wW7Y,²8žøoß–‹3¾Œ¿ÄaÈuþT�Ó(�ù¿�Oï$�7ë?>C6”��±Nså‡Ñ��–ÈðÓSÀW:��^Ê– ú›~!Ñb�Ш”%k  Ý:Þ¨V,4T€Åÿ*üAáú�g:ý=0揣�[¶¶L#YqâXÞ©cyo�Ë�9–7v,Oñi#—ûÅ�Êp+K�“—‹ÀQÆ�©í¬,ÑÎïCj¹�£óî1Úuà�£]�î1Úõâ�£]Cî1Úuå�£]kn1��ÍÏ�CÜÆyÂ[²�ÑX1�ªç”��ï†eì>c«ÈÓç+'*Ø�~¶žçÜÒYž‰ôÞ‰eXç~Z®"&cuFnô—Œè-›'Üû'‹C'°ö(Þ$,à‘HBžy·ü ’fÝ:ÂÙßÿ&¼ÙŠ�êܦ�ít œëÚ²±q¸Žï£Ü›EpHÜ�6²�Fí–�ò¯c >è´dd1eŸð*žÝ¡S·ýd�þ•‡ñzY¹¦8MtC@£î��*vCœê�� ¡�€1�zô¡ò�úC>@¾Ž1Fè͇ÊGè�}ùPù�Ýñ…žL‘ɲ��U^críNE"²Å:©j`/=ŒÉ�l p&‹ØÈG‘Ę\Á[ôé]�úâ�“§äXlx”€B�G�ņ·…�”&³�,"�¨5$`õãZ��™tò_±þŠ“Ú� �˜ãìÞr>±x {¶ø±�9�Ù;9ohá<,ÊUª¾í“ÜáX*�‹Væ�x’’Lý��!™úu@�P¿VH ²ä‡ýäfz"�¤s$`‘iÙt1H;43ÉÌl€h-ÀQßDœ¿,ÕkÏ…vßD �Ôî›��rt�½lP¥��ËYßD`Yº†=FuN¥�Eî›u CÞ�‹Ü7�È y#€Ü7�¨?yï�qGÞ�,27�N­“7��¶Pþ�4@uòF ‘¹¡`»ò;£Š„@JçA¯Ï—G��r€Ú䍰…���y#°È�j`�ªC`¹!o��òF ¹!o��òF ¹!o�PòÞ�⎼�Xdn0œZ'o��™��P¼�@°…Ò%v’7Tý‹“7�…� 6y#PÈÑi�ª9¤"°È�j`�òF`Á�J2”XÜ�£Ü7Â"7ä rCÞ� 7ä êOÞûAÜ‘7�‹Ì †Sëä "Óƒ�ª“7�ˆÌ

É�ŠñÅÉ�B�P›¼�(äè4�Õð��‹� �–!o��äKoòF Á–C(�¹!o„EnÈ��䆼�@ýÉ{?ˆ;òF`‘¹Ápj¼�@dz0@uòF ‘¹a'yC¼8y#PÈ�j“7�…��¡�òF`‘�ÔÀ2T‡ÀrCÞ� HÌÞä ‚-� A�QÂ䆼��¹!o�PòÞ�⎼�Xdn0œZ'o��™��P¼�@dnÐ÷rÕÝÑúµÕ??NÖ�X’ {Ï ºÕ€��Z‚„�,

üÉ�<S3s|ÿ퐞€•…�DKz`Mü(ăgî‘w†ïÄ’ h¨xžÄ�n?Ã-Ú@×ɸc\ëöûÔûRŒlµÞƒ”Ú¾º®FäêÓn0’§çÞ”žùóJMœ­ªËëZšš„Ó�„ÕÔ™Þx¥æÙÊ©4ý²�SS�az¯\†ÿÛ–¨ð»š®�«=ÇÇ—ƒñÙ´œýSS‰¡ÀÓ�C°V›íƒÉ˶æA¤T�ržuh^^Ñ7Wšà‚~Ó�Ë=~°e3]TYTÎÒm²£Ø·uy[-)ý-zçú’y‡Îp ½Óå�l)<×VP*‚Jû44S�°;Ÿ'EpÔ/W©ŽŸšJ…Û�Ež„O¬�«žOy’|e�Ê\¬ì[�¾È‹§ƒch® Qs‘çbi?ƒ»ç É.�ÊÅueŠÚ�»ïÓõrγòÚ¼5ÛuS‚�Ííl/®Ñ�á6媴‡bÀzÝ®ÛV%BîèÚûÈ’Dˆ�†�š‰[>+&�@¯9S�¨ßõ<i«B“8}¨ÖkB§ªŠˆ™´]ßãÑ›³³²(ÊúΚsÆ,RóÅ:å« b³ ƒÃŧ"iͼð`T¦ñïͼp±¦\�@vWnQC°–*Ë`Ú·IlM?t9ØÛxªáå$�ÖX|Nôw1î��·]?˜�OO?�Òš®ÇLdë7ÛάÜ*ßÿ� ÿÿ� PK��- � � �  ! Ýü•7f� � � [Content_Types].xmlPK��- � � �  ! �‘�·ó N� � Ÿ� _rels/.relsPK��- � � �  ! Öd³Qú 1� � Ã� word/_rels/document.xml.relsPK��- � � �  ! �·ó_W� ! � ÿ� word/document.xmlPK��- � � �  ! –µ­â–� P� � …� word/theme/theme1.xmlPK��- � � �  ! �û�õ� L

 �       N� word/settings.xmlPK��- � � �  ! t5¯ãµ�  � �       r� word/fontTable.xmlPK��- � � �  ! æã?�@� ¨� �       W� word/webSettings.xmlPK��- � � �  ! ©g�?‰� Þ� �       É� docProps/app.xmlPK��- � � �  ! ì°jW®� 5� �       ˆ  docProps/core.xmlPK��- � � �  ! ñûŠ²‚� /? �       m# word/styles.xmlPK��  � � Á� �+
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.